Home
Home

Systém pro personální agentury


AWIS PERSON

Základní popis


Systém AWIS PERSON je velmi přehledná aplikace (nejen) pro personální agentury sloužící k jejich evidenci nabídek, uchazečů o práci a exportu nabídek práce na téměř úplnou většinu inzertních serverů (prace.cz, jobs.cz, jprace.cz a další). Pomocí PERSONu může velmi jednoduše exportovat nabídky i na Vaše vlastní WWW stránky. Software je použitelný jak pro menší agentury, tak i velké společnosti zabývající se náborem pracovních sil. Aplikaci je možné na přání nastavit a přizpůsobit do Vašeho stávajícího sytému vč. integrace do webového rozhraní. Systém je vhodný pro personální agentury, au-pair agentury i personální oddělení firem. Systém podporuje všechny operační systémy.

Při implementaci AWIS PERSONu ve Vaší firmě můžeme ceý systém "upravit tak, aby přesně odpovídal požadavkům Vaší personální agentury"!

Na klientských počítačích (počítače uživatelů) nepotřebuje žádnou konkrétní instalaci – pouze internetový prohlížeč.Technologie


Systém je vybudován na internetových technologiích, které nevyžadují žádné další licenční nároky. Aplikační logika je vybudována prostřednictvím PHP skriptů a databáze MySQL. Obě uvedené platformy jsou běžně k dispozici na dnešních hostingových programech nebo je možné je bezplatně instalovat na serverech uvnitř organizací.

Grafické rozhraní


Grafické rozhraní používá standardní internetový prohlížeč, není tedy pro systém nutné instalovat žádný speciální software na jednotlivých uživatelských počítačích. Veškeré obrazovky a formuláře jsou navrženy tak, aby byly pokud možno intuitivní a bylo možné se na jednoduché kliknutí přenést na další obrazovku, kterou uživatel potřebuje. Veškeré přehledy, detailní informace a popisy jsou provázány prostřednictvím odkazů, které uživatelům zjednodušují a zrychlují obsluhu systému. Uživatelská on-line nápověda je k dispozici na každé obrazovce.

Popis systému


Systém je navržen jako plně modulární, aby bylo možné jej rozvíjet nebo upravovat dle přání zákazníka. Základní moduly jsou: - modul Systém - modul Inzerce - modul Zakázky - modul Uchazeči. Uživatelé v systému zastávají různé role a podle těchto rolí mají stanovena svá přístupová oprávnění k jednotlivým funkčnostem. Například administrátor systému má možnost neomezeného pohybu po systému, zatímco role pracovník spravující inzerci má pouze omezený přístup do části týkající se inzerátů a nemá naopak přístup například do části systému týkající se zakázek.

Modul Systém


Modul Systém je určen především administrátorovi systému, případně správci číselníkového nastavení. Umožňuje kompletní správu uživatelů (založit uživatele, editovat uživatele, vyřadit uživatele z aktivní činnosti, změnit zapomenuté heslo atd). K dispozici je také samozřejmě přehled uživatelů, přehled jejich aktivnosti a jejich přiřazené role. Modul Systém dále umožňuje spravovat číselníky systému. Číselníky jsou dvojího druhu: - číselníky systémové – používané systémem Person - číselníky serverů, na které lze exportovat inzeráty. První uvedené číselníky jsou například typ společnosti (a.s., s.r.o. atd), případně číselník úrovně stupně řízení uchazeče o práci (manažer atd). Číselníky serverů obsahují jednotlivé číselníkové nastavení pro servery, na něž se exportují inzeráty. Každý inzertní server na internetu má v současné době své vlastní číselníky a tyto je nutné dodržovat. Systém Person umožňuje správu těchto číselníků prostřednictvím vlastních formulářů.

Modul zakázky


Modul zakázky umožňuje evidovat zákazníky personální agentury a jejich zakázky. Zákazník je registrován v systému, jsou u něho uvedeny veškeré potřebné informace o adrese a příslušných kontaktních osobách. Dále jsou u zákazníka evidovány jeho zakázky. Zakázkou se pro účely personální agentury rozumí vyhledávání uchazeče na obsazení určité pozice u zákazníka. U jednotlivých zakázek systém umožňuje evidovat nabízené uchazeče … pro každého uchazeče u zakázky je možné naplánovat události (například pohovor, zjištění výsledků pohovoru, nástup, odmítnutí nástupu atd atd). Modul zakázky je úzce propojen s modulem uchazeči.

Modul uchazeči


Modul uchazeči představuje evidenci uchazečů o zaměstnání u dané personální agentury. Systém eviduje jednotlivé uchazeče a dovoluje je kategorizovat podle oblasti jejich zařazení (povolání) a úrovně jejich znalostí a dovedností („dělnická úroveň“ nebo například „junior manažer“ nebo „senior manažer“ apod).
Uchazeče je možné nabízet na zakázky jednotlivých klientů – podle jejich zařazení systém automaticky nabízí právě ty uchazeče, kteří odpovídají povaze zakázky.
Modul dále automaticky eviduje uchazeče, kteří mají být ve skartační lhůtě vyřazeni z evidence a po uplynutí skartační lhůty umožňuje záznamy v systému „skartovat“.
Modul uchazeči také umožňuje sbírat informace o tom, odkud se uchazeč o dané personální agentuře dozvěděl a následně pak vyhodnocovat statistiky těchto „informačních zdrojů“. Tato statistika může být členěna nejen podle zdroje, ale také například podle stáří uchazečů atd.

Modul inzerce


Významný modul systému, který umožňuje vytvářet, spravovat a exportovat inzeráty pro inzertní servery nabízející na internetu nabídky práce. Podle aktivních zakázek v modulu zakázky umožňuje vytvářet specifické inzeráty pro jednotlivé hledané pozice.
Inzeráty mohou být dále exportovány do formátů, které lze automatizovaně načítat na inzertní servery typu jobs.cz nebo práce.cz apod. Jednotlivé servery mají svá specifická rozhraní pro načítání inzerátů, které má systém již předpřipravené. Samozřejmostí je historie exportů, kdy je možné sledovat, který den byly které inzeráty na servery exportovány. Je možné také systém „propojit“ s webem personální agentury, kde jsou na web přímo on-line publikovány vybrané inzeráty.

Více informací Vám podá TÝM JAHODA JOBS
PRÁCE, Nabídky zaměstnání, JOBS, databáze práce v ČR a Praze