Home
Home

Dostal jsem výpověď. Mám hledat práci okamžitě?

Určitě je velmi dobré začít hledat práci okamžitě. Je třeba si uvědomit, že zvláště u profesí, kde se vyžaduje středoškolské nebo vyšší vzdělání, trvá výběr nových zaměstnanců i několik měsíců (vypsání výběrového řízení, absolvování vstupních pohovorů, vyhodnocení kandidátů). Proto je třeba začít hledat práci okamžitě. JahodaPRÁCE Vám nabízí řadu možností jak najít ten správný směr

Jak si mám práci hledat?

Kromě tradičních způsobů, jakými je čtení inzerátů v tisku či dotazování se v podnicích, existují i způsoby další. V dnešní době počítačů již však není třeba trmácet se pro tuto informaci až na úřad práce. Pokud máte přístup k počítači s připojením k internetu (knihovny, internetové kavárny,…), můžete potřebné informace získat odsud. WWW.JPRACE.CZ tedy portál JahodaPRÁCE nabízí seznam volných míst v daném okrese, členěný dle jednotlivých oborů. Exklusivně Vám nabízí i možnost vybrat si z PRÁCE V NOCI, PRÁCE DOMA A PRÁCE O VÍKENDU.

Zaměstnavatelé ode mne chtějí profesní životopis. Jak na to?

Většina zaměstnavatelů dnes požaduje po lidech ucházejících se o zaměstnání strukturovaný profesní životopis. Už ten název je pro mnoho lidí natolik nepochopitelný, že vzdávají pokus o to jej vlastními silami vytvořit. To je ale chyba! Na portále je pro přihlášené uživatele připraven návod, jak takový životopis vytvořit. Vy vlastně jen vyplňujete do políček, na co jste tázáni, a na konci si můžete pyšně prohlížet Váš správně vytvořený strukturovaný profesní životopis. Doba, kterou budete potřebovat, je asi 20 – 30 minut. Při tvorbě životopisu u každého údaje rozhodujete, zda jej chcete, nebo nechcete zveřejnit. Možná si říkáte, proč mám nějaký údaj vyplňovat, když jej potom nechci zveřejnit. Důvody jsou dva:

 1. Pro Vaši potřebu je k dispozici Váš strukturovaný profesní životopis se všemi zadanými údaji. Můžete se tedy rozhodnout, že na internetu zveřejníte jen vybrané údaje, ale například do firmy „Dobrý plat“ zanesete životopis osobně, a to se všemi údaji. Víte, že platové podmínky jsou tam skvělé, práce by Vás bavila, tak stojí za to se přece snažit!
 2. Často se stává, že na základě Vašeho inzerátu „Hledám práci“, ke kterému se životopis přikládá, se Vám ozve zaměstnavatel s nabídkou, která vypadá lákavě. Takovému zaměstnavateli pak pošlete životopis kompletní anebo mu zpřístupníte daleko více údajů než dosud. Nyní stačí jen u příslušných políček zrušit zaškrtnutí Nezobrazovat – a je hotovo!

Pokud beru podporu v nezaměstnanosti, mohu si ještě přivydělat?

Ano, možné to je, ale musíte postupovat podle jedné z následujících možností. Kombinace uvedených možností je povolena, ale pozor: odměny z přivýdělků se sčítají a nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy.
* Pracovní nebo služební poměr – činnost vykonávaná v rozsahu kratším než polovina stanovené pracovní doby a měsíční výdělek roven max. polovině minimální mzdy (v současnosti se jedná o 4000,- Kč hrubého).

* Dohoda o provedení práce – měsíční odměna rovna max. polovině minimální mzdy.

* Dohoda o pracovní činnosti – měsíční odměna rovna max. polovině minimální mzdy.


Pozor! Ve všech výše uvedených případech je povinnost nahlásit na úřadě práce, že pracujete, den před nástupem do práce a do 8 kalendářních dnů pak je třeba tuto skutečnost doložit.
* Krátkodobé zaměstnání – po dohodě s úřadem práce, a to maximálně na 3 měsíce. Odměna není sledována.

Hledám práci

Plánování kariéry

Zní to složitě, ale je to jednoduché. Jde o to najít si pro sebe správné místo na trhu práce, svou nejlepší profesní dráhu. Víte, čím nebo kým chcete být? Znáte cíl, kterého chcete ve svém profesním životě dosáhnout? Ještě než se rozhodnete odpovědět „jen tak“ na nějaký inzerát, zauvažujte: je to to správné místo pro vás? I krátké zamyšlení může zvýšit vaši sebejistotu a bude vám k dobru při výběrových řízeních.

Přemýšlet nad svou pracovní dráhou je dobré i tehdy, když jste ve svém současném zaměstnání spokojeni. Až budete chtít nebo muset měnit práci, budete lépe připraveni a ušetříte si čas a nervy. Nepodlehnete zmatku ani panice, protože budete vědět, kam směřujete.

Plánování pracovní dráhy nemusí nutně znamenat změnu zaměstnavatele. Personální manažeři firem by se měli zabývat profesním i kariérovým rozvojem zaměstnanců v rámci jejich pracovního poměru. Slouží k tomu tzv. kariérové mapy a plány pracovního postupu. Již v průběhu výběrového řízení se zajímejte o to, jaké jsou možnosti a podmínky dalšího profesního rozvoje a postupu a jaký je pro to časový horizont. Nespoléhejte však pouze na personalisty a svého nadřízeného. Tou nejdůležitější hnací silou je vlastní iniciativa.

Pokud chcete být důkladní, zkuste si načrtnout dlouhodobý a krátkodobý plán. Někomu možná pomůže vytvořit si plán krátkodobý a k dlouhodobému dospěje později. Pokud nejste plánovací typ, zkuste alespoň hravé zamyšlení.

1. Dlouhodobé plánování kariéry

Dlouhodobý plán zahrnuje výhled vaší profesní dráhy na 5 a více let dopředu. Plán ukazuje rozvoj vašich zásadních dovedností a nastiňuje žádoucí trend vašeho profesního rozvoje. Určuje jeho hranice a směr. Je třeba jej aktualizovat s ohledem na změny, ke kterým v životě dochází.

Profesní trendy: oblast, kam v budoucnu směřujete, obecný popis vašeho zaměstnání: pozice (obor) typ firmy, vaše postavení a působnost...

Pracovní dovednosti: komunikativnost, myšlení (kreativní, kritické), práce v týmu, týmový duch, schopnost řešení problémů, rozhodování, řízení projektů, plánování, organizování, další odborné vzdělávání, odborné dovednosti ...

2. Krátkodobé plánování kariéry

Jedná se o plán na několik nejbližších let, který směřuje k realistickému a konkrétnímu cíli. Předtím si ale připravte půdu pod nohama.

Máte-li trochu času…

 1. Zamyslete se nad vaším současným životním stylem. Jste šťastni? Chtěli byste něco změnit? Jaký je podle vás ideální životní styl? Dovoluje vaše současná pracovní pozice takového životního stylu dosáhnout?

 2. Uvědomte si, co máte, a co nemáte rádi. Jaký druh aktivit vás baví, těší, zajímá? A jakým aktivitám se spíše vyhýbáte, co vás nebaví, unavuje, rozčiluje, co vám nesedne? Obnáší vaše současná pracovní pozice více aktivit, které vám vyhovují, nebo naopak?

 3. Poznejte své vášně. Vzpomeňte si na situace, které vás nabíjejí a povzbuzují. Zkuste je zobecnit. Jsou takové situace ve vaší současné pozici?

 4. Vyhmátněte své přednosti a slabiny. Je to jen zdánlivě snadné. V případě, že si nevíte rady, použijte náš návod dále. Uvažujte v rámci svého vzdělání, odborných znalostí a pracovních zkušeností, ale i talentu a osobních charakteristik a schopností.

 5. Určete si pro sebe, co považujete za úspěch. Je to bohatství, moc, postavení, spokojenost, klid, samostatnost... ?

 6. Prozkoumejte svou osobnost. Jste spíše extrovert, nebo introvert? Raději přemýšlíte, nebo jednáte? Preferujete rutinu, nebo změnu? Raději sedíte za stolem, nebo jste raději v pohybu?

 7. Popište si svou „vysněnou” práci. Přistupte k tomuto úkolu, jako byste byli ještě dítě, které si představuje, čím bude, až vyroste. Nedovolte negativním myšlenkám pokazit vám tuto idylickou chvilku.

 8. Zhodnoťte svou současnou situaci. Jasně a realisticky popište svou nynější "startovací" pozici.

Pokud jste předchozímu cvičení věnovali čas, nová pracovní pozice se vám bude hledat lépe a rozvinout plán pracovní dráhy bude jednodušší.

Oprostěte se od překážek

Plánování pracovní dráhy je sice důležitým aspektem vašeho života, avšak nepřipouštějte si příliš různé tlaky. Těžko by se vám pak formulovaly reálné cíle, rozhodnutí a plány.

Zbavte se tedy omezení osobních (nedostatek motivace, apatie, lenost) i rodinných (povinnost následovat rodinnou tradici, očekávání rodiny týkající se finančního nebo společenského ohodnocení profese)

Snažte se být k sobě co neupřímnější

Pokuste se o nezaujatost a realistický pohled. Práce vás může lákat třeba jen proto, že je dobře placená. Může se stát, že vidina finančně zajímavé pozice zkreslí váš odhad a vy si vsugerujete, že máte pro práci dostatečnou kvalifikaci, ač tomu tak ve skutečnosti není. Jiná práce vám může připadat zajímavá zase jen proto, že ji vidíte zvenčí a spousta věcí o ní vám uniká. Ve výběrovém řízení v takových případech většinou neuspějete a můžete si přivodit zklamání a rozčarování.

Plánování pracovní dráhy krok za krokem

 1. Jaký by měl být příští krok ve vaší kariéře? Navrhněte si několik různých možností posunu vaší profesní dráhy a vyberte si jednu nebo dvě pracovní pozice, které vás zajímají. K tomu vám může pomoci jednoduché a krátké zhodnocení předností a slabin. Výsledkem by měla být odpověď na otázku „jakou práci chci a mohu dělat?”

 2. Udělejte si průzkum a shromážděte informace o pracovních pozicích a firmách, které vás mohou zajímat. Zdroje naleznete dále. Sepište si různé pozice odpovídající vašemu záměru: mohou se lišit v názvech, důležitější je náplň práce.

 3. Sepište si kvalifikaci, kterou budete pro danou pozici potřebovat. Prostudujte popis pracovních pozic, které vás zajímají. Sledujte požadavky na obdobné pozice v inzerci, zeptejte se známých, personálního managera, personálního konzultanta...

 4. Srovnejte svou vlastní kvalifikaci s tou, kterou jste popsali v bodě 3. Jak moc se liší? Buďte upřímní sami k sobě! Pokud se vaše kvalifikace alespoň přibližně shoduje s tou, která je potřebná pro pozici ve vašem okruhu zájmu, je čas podívat se po konkrétních volných pozicích, které jsou momentálně k dispozici. Pokud jsou odlišnosti větší, odpovězte si realisticky na otázku, zda jste schopni svou kvalifikaci doplnit v krátkém čase. Pokud ano, pokračujte bodem 5. Pokud ne, vraťte se k bodu 1.

 5. Vytvořte si plán, jak požadované kvalifikace dosáhnete. Můžete si vybrat nějaké školení či kurz, získat potřebnou zkušenost odpovídající krátkodobou pracovní příležitostí nebo se vrhnout na samostudium. Udělejte si časový plán akcí a priorit.

 6. Oživte si vědomosti o tom, jak získat práci; zkontrolujte svůj životopis, vzpomeňte si na techniky vedení osobních pohovorů, na vhodné způsoby jednání a prezentace.

TIP: Ujasnili jste si svou vysněnou pracovní dráhu? Pak je vhodné zaregistrovat se na jprace.cz/zivotopis a nastavit si hledacího "agenta", který bude neustále prohledávat nabídky práce podle Vámi zadaných požadavků. Výsledky Vám zašle e-mailem, a vy tak budete vědět o každé nabídce práce, která odpovídá vašemu plánu profesní dráhy.

Nebo:
Můžete postupovat i jinak. Namísto pracovní pozice, kterou chcete získat, přemýšlejte o firmě, pro kterou byste chtěli pracovat. Možná jste odborník se specifickým profilem, možná máte netypickou pracovní kariéru, možná víte, u kterých společností byste nejlépe zhodnotili své profesní zkušenosti. Vyjděte tedy z toho, že si vytvoříte seznam takových firem. Pro každou z nich definujte pracovní pozici, kterou byste chtěli a mohli zastávat. Tento postup vyžaduje znalosti o tržní a hospodářské situaci, trendech v oboru i o ostatních podmínkách. A opět - vaše záměry by měly být uskutečnitelné.

  Nástroje a zdroje pro plánování pracovní dráhy

Internet
Pracovní servery nabízejí nejen stovky pracovních míst, ale také řadu užitečných informací. Hledejte v rubrikách Poradna, Rádce, Otázky a odpovědi (FAQ) apod. Pokud ovládáte nějaký cizí jazyk, nebojte se zabrousit i na servery zahraniční. Již téměř každá firma má své internetové stránky, kde často inzeruje volné pozice. Zjistíte tady, že různé firmy popisují stejně nazvané pozice různě a naopak - tentýž pracovní popis najdete pod různými názvy pozic.

Tisk
Čtěte stránky pracovních inzerátů, pomohou vám si zmapovat situaci na trhu práce a udělat si obrázek o existujících pracovních pozicích. Mnoho novin a časopisů má pravidelnou rubriku věnovanou zaměstnání a kariéře. I tam najdete informace o trendech a novinkách nebo třeba vysvětlení různých pojmů.

Odborné publikace
V knihkupectvích, ale i knihovnách najdete odborné publikace k této problematice. Neobávejte se využít i univerzitní knihovny a knihovny různých vzdělávacích institucí.

Síť známých
Všichni vaši přátelé i známí vám mohou být užiteční ve chvíli, kdy plánujete profesní změnu. Mohou vám nejen nabídnout práci, ale i poskytnout dobré tipy a rady, mohou vás někde doporučit nebo někomu představit. Mluvte tedy o vašich profesních plánech s blízkými i vzdálenými příbuznými, přáteli, učiteli, sousedy, kolegy…

Profesní komory a sdružení
Profesní komory a sdružení jsou též cenným zdrojem informací o zaměstnavatelích. I u nich se dozvíte novinky, trendy, problémy a můžete jejich prostřednictvím natrefit na nejednu výzvu.


PRÁCE, Nabídky zaměstnání, JOBS, databáze práce v ČR a Praze