Home
Home

Curriculum Vitae (C.V.) neboli životopis


               Vytvořit životopis

Životopis zásadně není slohové cvičení!
První, co je třeba udělat, pokud se rozhodnete změnit zaměstnání, je zpravidla vytvořit své curriculum vitae čili sepsat svůj životopis neboli resumé. Ne vždy se jedná o snadný úkol a mnozí si s ním lámou hlavu. Aby se Vám lépe psalo a aby Vaše C.V. navíc správně fungovalo, nabízíme několik rad.

Nejprve je třeba si uvědomit, že list papíru často rozhoduje o Vaší budoucnosti a s takovou důležitostí k němu přistupujte. Je to totiž Vaše jediná vizitka až do okamžiku, kdy vejdete v osobní jednání. Abyste ovšem na takové jednání byli pozváni, musí Vaše C.V. vzbudit u čtenáře patřičný zájem.


Jak má vypadat správné C.V.

Vaše C.V. musí hovořit už při zběžném pohledu. Pište vždy strukturovaně. Není třeba psát celé věty, raději vyjádřete hlavní myšlenky v bodech. Pozor, se stručností to však nepřežeňte! Dobře si rozmyslete vše důležité o své osobě a zapište si v bodech poznámky, abyste na něco nezapomněli.
  Vaše C.V. musí být poutavé!

Mějte na paměti, že nejste jediní, kdo se o určitou pozici ucházíte, ale jako jediní ji chcete získat. Dbejte na grafickou úpravnost a přehlednost, list kvalitního papíru musí mít velikost A4, měl by být čistý, bílý. Není přípustné vytrhnout list ze sešitu, ani když ostřihnete kraj. Pište nejlépe na počítači, ručně psané C.V. povídá o Vás někdy více, než byste chtěli a klade na Vás navíc další nároky týkající se především čitelnosti a "vzhlednosti" Vašeho písma. Zvýrazněte hlavní údaje, pohrejte si s výběrem písma, zvolte klidně netradiční grafiku a tvary, avšak zachovejte vkusnost a čistotu stylu! Pokud Vaše C.V. bude jiné v pozitivním slova smyslu, potom zaujme.

Co má obsahovat správné C.V.

C.V. musí obsahovat následující:

  Základní údaje
  Jméno, datum narození, případně národnost, pokud je jiná než česká, bydliště (celou adresu, na které se zdržujete, ne tu, kterou máte registrovanou jako trvalou, avšak 360 dní v roce Vás na ní nezastihnou...), rodinný stav a počet dětí - každý údaj na jeden řádek, bez zbytečných komentářů. Nezmiňujte se o svých rodičích ani sourozencích, nepopisujte jejich vzdělání ani pracovní kariéru, neboť v této chvíli jde pouze o Vás.

  Vzdělání
  Pokračujte vzděláním - středním, vysokoškolským - na jaké škole jste studovali, co a kdy. Následně vypište všechny ostatní formy studia, které jste absolvovali. Zajímavé mohou být i zdánlivě nevýznamné kurzy, pokud se vztahují tématicky k zaměření pozice, o kterou se ucházíte. Uveďte vždy název instituce, která vzdělání organizovala, dobu trvání studia a kdy to bylo.

  Praxe
  Další odstavec se bude týkat Vaší dosavadní praxe. Seřaďte si jednotlivé pracovní pozice buď chronologicky tak, jak skutečně šly po sobě, nebo - což je běžnější způsob zejména u zahraničních společností - začněte svým současným (nebo posledním) zaměstnáním. Vzpomeňte si alespoň na letopočty nástupu a odchodu do/z jednotlivých pozic. U každého zaměstnavatele uveďte název a stručně popište činnost společnosti. Vypíchněte název své pozice a Vaše zodpovědnosti. Nezapomeňte na nic důležitého! A popište pro každou pozici alespoň tři řádky. Čím lepší obrázek o Vaší práci si bude čtenář moci utvořit, tím více vzrůstá pravděpodobnost, že bude chtít vědět i další detaily...

  Další schopnosti a dovednosti
  Dále je vhodné uvést několik slov o Vašich dalších dovednostech a znalostech (zejména jazykových, ale najdou se jistě i další...), odkryjte též cosi ze své osobnosti (vyberte to, co by mohlo zajímat Vašeho potenciálního zaměstnavatele z hlediska přínosu pro jeho společnost), informujte o výrazných pracovních úspěších, zahraničních stážích, vědeckých pracech, a třeba i o svých hobby, pokud usoudíte, že Vám pomohou učinit dobrý dojem. Snažte se o empatii a vyberte to, co se Vám bude zdát skutečně zajímavé. Vůbec nevadí, pokud to bude opět trochu netradiční.

  Závěr
  Na závěr můžete napsat několik kontaktů na osoby, které mohou o Vás poskytnout referenci, posílíte tak svou důvěryhodnost. Nebo alespoň napište, že je možné se na Vás informovat, kontakty poskytnete při dalším jednání. Mějte však na mysli skutečné konkrétní údaje - budete na ně pravděpodobně tázáni. Nechybí datum a vlastnoruční podpis.

A je to všechno?

Máte-li působivé foto, neváhejte je přiložit! Vždy však použijte lepidlo, aby se Vaše fotka později nepovalovala kdesi bezprizorně. Údaje, které uvádíte ve svém resumé, doložte kopiemi důležitých dokumentů (o ukončení studia, o absolvování školení, certifikáty..). Máte-li k dispozici písemné doporučení od Vašeho posledního zaměstnavatele, rozhodně na něj nezapomeňte!

               Vytvořit životopis


PRÁCE, Nabídky zaměstnání, JOBS, databáze práce v ČR a Praze